3.2 โรงเรียนสอนทำอาหาร (Culinary Schools)

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี
สร้างเสน่ห์และศักยภาพ ให้ธุรกิจร้านอาหารของไทย
-ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน
-ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง
-อาหารไทยต้นตำรับ
-การแกะสลักผัก ผลไม้
-การร้อยมาลัย
-การทำน้ำปรุงรส