8. ธุรกิจเทคโนโลยี (Technology)

8. ธุรกิจเทคโนโลยี (Technology)

8.1 รับจัดทำเว็บไซด์ (Website Service)


8.2 บริการออนไลน์ (Online Service)


8.3 ธุรกิจแอพพลิเคชั่นมือถือ (Mobile Application)


8.4 ธุรกิจโปรแกรมชำระเงิน (POS: Point of Sales)


8.5 ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator)


8.6 ธุรกิจอุปกรณ์ไอทีและโทรศัพท์มือถือ (IT Devices & Mobile Phone)