7. ธุรกิจการดำเนินงาน (Operations)

7. ธุรกิจการดำเนินงาน (Operations)

7.1 ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ครัว (Equipment Supplies)

7.2 ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electric Appliances)

7.3 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม (Food/Beverage Packaging)

7.4 ธุรกิจการทำความสะอาด (Cleaning Supplies)

7.5 ธุรกิจเสื้อผ้า (Apparel)

7.6 ธุรกิจแคเทอริ่ง (Catering Supplies)

7.7 ธุรกิจสินค้าส่งเสริมการขาย (Merchandise)

7.8 ธุรกิจแก๊สและน้ำมัน (Gas Station)

7.9 ธุรกิจแก๊สหุงต้ม (Cooking Gas)

7.10 ธุรกิจอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Suppression)