4. ธุรกิจอีเว้นท์ (Event Business)

4. ธุรกิจอีเว้นท์ (Event Business)

4.1 ออร์แกไนเซอร์ (Event Organizers)

4.2 โปรโมทเตอร์ (Event Promoters)

4.3 งานแฟร์ (Trade Fair)