3. การศึกษา (Education)

3. การศึกษา (Education)

3.1 มหาวิทยาลัย (University)

3.2 โรงเรียนสอนทำอาหาร (Culinary Schools)

3.3 ธุรกิจฝึกอบรมสัมมนา (Training Services)

3.4 โรงเรียนสอนขับรถ (Drivers Education)